رابطه اسلام و مدرنیته از دیدگاه جنبش‌های اسلامی دهه اخیر
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم
نام استاد/نام دانشجو : راضیه قاسمی فیروزآبادی