بررسی تطبیقی عامل محرک تاریخ در اندیشه علامه طباطبایی و علامه سید منیرالدین هاشمی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : یحیی عبداللهی