نقش فقه و فقیهان در نهضت‌های معاصر ایران
104 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : سید محمدرضا نواب