بررسی تطبیقی الگوی ولایت فقیه و الگوی نظارت فقیه با تأکید بر اندیشه‌های فقه سیاسی حضرت امام و آیت‌الله خویی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : منصوره خسروی