قابلیت‌ها و توان‌مندی اسلام در تولید و مدیریت تکنولوژی؛ با تأکید بر دیدگاه سید منیرالدین هاشمی و رضا داوری اردکانی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه ادیان قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی رجایی