نقش اجتهاد شیعی در پیروزی انقلاب اسلامی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه معارف قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اسماعیل فیضی‌وش