آیت الله خوئی و انقلاب اسلامی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه معارف قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سید وحید مطهری