انقلاب اسلامی؛ احیای دین در عرصه جهانی
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه معارف قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : حمیدرضا منیری