ضعف نظریه پردازی غرب در تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی ایران
52 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1384 - شماره 50 » (21 صفحه - از 24 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انقلاب اسلامى ایران بزرگ‏ترین پرسش را در ذهن انسان غربى ایجاد کرده است. تدوین و نشر انواع کتاب‏ها، پایان‏نامه‏ها و مقالات و نیز برگزارى کنگره‏ها و همایش‏هاى مختلف از جانب غرب درباره انقلاب اسلامى به خوبى این ادعا را ثابت مى‏کند. این در حالى است که غرب به دلیل ساحت تنگ مادى که در آن شکل گرفته و قوام یافته است هرگز نتوانسته و نخواهد توانست که حداقل ساحت قدسى و معنوى انقلاب اسلامى را ـ که جوهره و اساس آن مى‏باشد ـ درک نماید. در این مقاله به برخى از تفسیرهاى اشتباه و نادرست نظریه‏پردازان غرب درباره ماهیت انقلاب اسلامى، اشاره مى‏شود.