ملاحظاتی بر تئوری مدرنیزاسیون تفکیکی
52 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » دی 1383 - شماره 37 » (22 صفحه - از 117 تا 138)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر اساس تئوری مدرنیزاسیون تفکیکی، می‏توان و بلکه باید محصولات تمدن غرب را به خوب و بد واقعی تقسیم کرد و از محصولات خوب آن استفاده کرد. این تئوری، دیدگاه غالب اندیشمندان اسلامی است(2) که از جانب آنان به عنوان راهبرد عملیاتی مواجهه جوامع اسلامی با تمدن غرب ارایه شده است. ظاهر معتدل و معقول نظریه که از تبلیغات خود غربیها نیز بهره‏مند بوده است، مانع از نگرشی انتقادی و عمیق به آن شده است. از آنجا که تبیین این تئوری به طور مستقل در مقاله دیگری توسط نگارنده صورت گرفته است، این نوشتار مستقیما به نقد این دیدگاه می‏پردازد.
آدرس اینترنتی