جنگ‌های مدرن
47 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد 1383 - شماره 30 » (23 صفحه - از 54 تا 76)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در طول تاریخ، از سوی مکاتب و متفکرین دو نوع نگرش کلان درباره سرشت آدمی ارائه شده است. بر اساس یکی از این دو نگاه، انسانها ذاتا بدسرشت و شَرور می‏باشند و در زندگی اجتماعی‏شان به مثابه گرگهایی علیه یکدیگر عمل می‏کنند و بر اساس نگاه دیگر، انسانها ذاتا نیک‏سرشت تلقی می‏شوند و ریشه شرور به عوامل درونی (سوء اختیار) و بیرونی (جامعه و محیط) بازگردانده می‏شود. هر دو دیدگاه، برای بروز درگیری و جنگهای تاریخی میان انسانها، استدلال‏هایی اقامه کرده‏اند. مهم این است که این استدلال‏ها و تعلیل‏ها هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهایی دیگر در بستر تاریخ شود. مطالعه سیر رشد جنگها در تاریخ، نشان می‏دهد که به هر میزان که روابط میان انسانها پیچیده و پیچیده‏تر شده است، و به عبارت دیگر، به هر میزان که ابزار و تکنولوژی پیشرفته‏تر در دسترس انسانها قرار گرفته است، جنگ میان آنها نیز پیچیده و پیچیده‏تر شده است و در اینجا نیز ساخت و تولید ابزار مهارکننده‏تر و کنترل‏کننده‏تر و راه‏حل‏های بشری برای جلوگیری از این پیچیدگی و شدّت طرفی نبسته است. این نوشتار در صدد اثبات این ادعا است که مدرنیته و تجدد با ابداع تکنولوژی‏های پیشرفته و پیشرفته‏تر، نه تنها ـ آن‏گونه که ادعا می‏کند ـ به آرامش و امنیت جامعه بشری ختم نشده است، بلکه بر اضطراب و ناامنی آن افزوده است.
آدرس اینترنتی