سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیات علمی هسته غرب شناسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/07/02 
 
تاریخ تحولات سیاسی معاصر 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/07/01 
 
ریشه‌های انقلاب اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/11/01 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
جامعه‌شناسی انقلاب 
تدریس 
دانشگاه آزاد زاهدان 
مدرس 
1388/07/01 
 
تاریخ تحولات سیاسی معاصر 
تدریس 
دانشگاه آزاد زاهدان 
مدرس 
1388/07/01 
 
نظام سیاسی و دولت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه ادیان قم 
مدرس 
1388/07/01 
 
نهضت‌ها و دولت‌های شیعی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1389/07/01 
 
جامعه‌شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1388/07/01 
 
فلسفه علم الاجتماع 
تدریس 
دانشگاه ادیان قم 
مدرس 
1390/07/02 
 
فلسفه تاریخ 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) (برای مؤسسه امام رضا (ع)) 
مدرس 
1390/07/02 
 
شرق‌شناسی و اسلام 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1390/07/02 
 
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1390/11/01 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1391/07/01 
 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1391/11/01 
 
جامعه‌شناسی سیاسی